17rabbits

From the blog

De App Scorecard

Waar wilt u scoren met uw app? Hoe en waar verbetert een app de prestaties van de onderneming? Wat zijn de doelstellingen voor de app? En hoe gaan we die meten?

We hebben de App Scorecard™ ontwikkeld om dat te bepalen.

De App Scorecard™ is afgeleid van de Balanced Scorecard, en kijkt naar apps vanuit 4 perspectieven:

  1. klant
  2. financiën
  3. interne processen
  4. leren en innovatie

Daarbij hebben we een heel aantal key performance indicatoren opgesteld waarmee we het succes van een app meten.

De App Scorecard helpt bij het ontwikkelen van een praktische app die waarde toevoegt en een bijdrage levert aan de ondernemingsdoelstellingen.

We gebruiken de App Scorecard o.a. in onze Workshop 1-App-Idee-in-1-dag.

Waar wilt u scoren met een app? Meer weten over de App Scorecard ? Neem contact op!